Alle RJ Verbindungen:

Zug Von Nach Abfahrt Ankunft
Zug Abfahrt Ankunft
RJ10065 Salzburg Hbf Wien Hbf 21.02 12:08 15:30
RJ10065 Salzburg Hbf Wien Hbf
21.02 12:08 15:30
RJ1020 Flughafen Wien Wien Hbf 18.04 19:03 21:21
RJ1020 Flughafen Wien Wien Hbf
18.04 19:03 21:21
RJ1021 Wien Hbf Flughafen Wien 18.04 04:12 06:27
RJ1021 Wien Hbf Flughafen Wien
18.04 04:12 06:27
RJ10228 Wien Hbf Passau Hbf 04.03 05:50 09:22
RJ10228 Wien Hbf Passau Hbf
04.03 05:50 09:22
RJ1023 Wien Hbf Flughafen Wien 18.04 04:42 06:57
RJ1023 Wien Hbf Flughafen Wien
18.04 04:42 06:57
RJ1024 Flughafen Wien Wien Hbf 18.04 20:33 22:48
RJ1024 Flughafen Wien Wien Hbf
18.04 20:33 22:48
RJ1026 Flughafen Wien Wien Hbf 18.04 21:03 23:18
RJ1026 Flughafen Wien Wien Hbf
18.04 21:03 23:18
RJ1057 Flughafen Wien Graz Hbf 16.04 11:33 16:33
RJ1057 Flughafen Wien Graz Hbf
16.04 11:33 16:33
RJ110 Klagenfurt Hbf München Hbf 18.04 14:42 21:42
RJ110 Klagenfurt Hbf München Hbf
18.04 14:42 21:42
RJ111 München Hbf Klagenfurt Hbf 18.04 06:17 13:16
RJ111 München Hbf Klagenfurt Hbf
18.04 06:17 13:16
RJ111 München Hbf St.Veit/Glan 12.02 07:17 13:36
RJ111 München Hbf St.Veit/Glan
12.02 07:17 13:36
RJ1255 Flughafen Wien Graz Hbf 18.04 15:33 20:33
RJ1255 Flughafen Wien Graz Hbf
18.04 15:33 20:33
RJ1286 Feldkirch München Hbf 13.02 07:50 13:33
RJ1286 Feldkirch München Hbf
13.02 07:50 13:33
RJ1286 Kufstein München Hbf 27.03 11:32 13:33
RJ1286 Kufstein München Hbf
27.03 11:32 13:33
RJ1287 München Hbf Feldkirch 13.02 13:29 19:19
RJ1287 München Hbf Feldkirch
13.02 13:29 19:19
RJ1287 München Hbf Kufstein 27.03 13:29 15:28
RJ1287 München Hbf Kufstein
27.03 13:29 15:28
RJ130 Venezia Santa Lucia Wien Hbf 10.01 14:52 23:35
RJ130 Venezia Santa Lucia Wien Hbf
10.01 14:52 23:35
RJ130 Villach Hbf Wien Hbf 18.04 17:14 23:35
RJ130 Villach Hbf Wien Hbf
18.04 17:14 23:35
RJ131 Wien Hbf Venezia Santa Lucia 10.01 05:25 14:14
RJ131 Wien Hbf Venezia Santa Lucia
10.01 05:25 14:14
RJ131 Wien Hbf Villach Hbf 18.04 04:25 10:46
RJ131 Wien Hbf Villach Hbf
18.04 04:25 10:46
RJ132 Villach Hbf Wien Hbf 18.04 11:14 17:35
RJ132 Villach Hbf Wien Hbf
18.04 11:14 17:35
RJ133 Wien Hbf Villach Hbf 18.04 10:25 16:46
RJ133 Wien Hbf Villach Hbf
18.04 10:25 16:46
RJ15724 Wien Hbf Linz/Donau Hbf 16.04 15:42 19:12
RJ15724 Wien Hbf Linz/Donau Hbf
16.04 15:42 19:12
RJ256 Graz Hbf Berlin-Charlottenburg 18.04 08:26 22:05
RJ256 Graz Hbf Berlin-Charlottenburg
18.04 08:26 22:05
RJ256 Graz Hbf Berlin Hbf 07.04 08:26 22:02
RJ256 Graz Hbf Berlin Hbf
07.04 08:26 22:02
RJ256 Bad Schandau Berlin Hbf (tief) 05.04 17:28 22:06
RJ256 Bad Schandau Berlin Hbf (tief)
05.04 17:28 22:06
RJ256 Graz Hbf Berlin Hbf (tief) 11.04 08:26 22:08
RJ256 Graz Hbf Berlin Hbf (tief)
11.04 08:26 22:08
RJ256 Breclav Praha hl.n. 05.04 12:07 17:13
RJ256 Breclav Praha hl.n.
05.04 12:07 17:13
RJ256 Graz Hbf Wien Hbf 05.04 08:26 13:02
RJ256 Graz Hbf Wien Hbf
05.04 08:26 13:02
RJ257 Berlin Hbf (tief) Bad Schandau 05.04 04:17 08:35
RJ257 Berlin Hbf (tief) Bad Schandau
05.04 04:17 08:35
RJ257 Praha hl.n. Breclav 05.04 08:44 13:52
RJ257 Praha hl.n. Breclav
05.04 08:44 13:52
RJ257 Berlin Hbf (tief) Graz Hbf 18.04 04:17 17:33
RJ257 Berlin Hbf (tief) Graz Hbf
18.04 04:17 17:33
RJ257 Wien Hbf Graz Hbf 05.04 12:58 17:33
RJ257 Wien Hbf Graz Hbf
05.04 12:58 17:33
RJ269 Hegyeshalom Budapest-Keleti 18.04 08:28 12:19
RJ269 Hegyeshalom Budapest-Keleti
18.04 08:28 12:19
RJ269 Hegyeshalom Kelenföld 26.03 09:55 12:38
RJ269 Hegyeshalom Kelenföld
26.03 09:55 12:38
RJ30073 Wien Hbf Graz Hbf 09.03 09:58 13:33
RJ30073 Wien Hbf Graz Hbf
09.03 09:58 13:33
RJ30075 Wien Hbf Graz Hbf 08.02 11:58 15:33
RJ30075 Wien Hbf Graz Hbf
08.02 11:58 15:33
RJ30111 Salzburg Hbf Klagenfurt Hbf 25.02 09:12 13:16
RJ30111 Salzburg Hbf Klagenfurt Hbf
25.02 09:12 13:16
RJ30257 Wien Hbf Graz Hbf 08.04 12:58 17:33
RJ30257 Wien Hbf Graz Hbf
08.04 12:58 17:33
RJ30534 Villach Hbf Wien Hbf 12.01 08:14 13:35
RJ30534 Villach Hbf Wien Hbf
12.01 08:14 13:35
RJ30865 Innsbruck Hbf Wien Hbf 19.01 10:14 15:30
RJ30865 Innsbruck Hbf Wien Hbf
19.01 10:14 15:30
RJ370 Graz Hbf Brno hl.n. 07.02 13:26 18:37
RJ370 Graz Hbf Brno hl.n.
07.02 13:26 18:37
RJ370 Graz Hbf Wien Hbf 18.04 12:26 17:02
RJ370 Graz Hbf Wien Hbf
18.04 12:26 17:02
RJ371 Praha hl.n. Brno hl.n. 16.04 12:22 17:19
RJ371 Praha hl.n. Brno hl.n.
16.04 12:22 17:19
RJ371 Praha hl.n. Graz Hbf 07.02 13:44 21:33
RJ371 Praha hl.n. Graz Hbf
07.02 13:44 21:33
RJ371 Wien Hbf Graz Hbf 18.04 16:58 21:33
RJ371 Wien Hbf Graz Hbf
18.04 16:58 21:33
RJ372 Graz Hbf Praha hl.n. 18.04 14:26 23:38
RJ372 Graz Hbf Praha hl.n.
18.04 14:26 23:38
RJ373 Praha hl.n. Graz Hbf 18.04 14:22 23:33
RJ373 Praha hl.n. Graz Hbf
18.04 14:22 23:33
RJ374 Graz Hbf Brno hl.n. 07.02 17:26 22:37
RJ374 Graz Hbf Brno hl.n.
07.02 17:26 22:37
RJ374 Graz Hbf Wien Hbf 18.04 16:26 21:02
RJ374 Graz Hbf Wien Hbf
18.04 16:26 21:02
RJ375 Brno hl.n. Wien Hbf 07.02 20:21 22:49
RJ375 Brno hl.n. Wien Hbf
07.02 20:21 22:49
RJ42 Budapest-Keleti Hegyeshalom 18.04 15:40 19:29
RJ42 Budapest-Keleti Hegyeshalom
18.04 15:40 19:29
RJ42 Kelenföld Hegyeshalom 26.03 16:18 19:02
RJ42 Kelenföld Hegyeshalom
26.03 16:18 19:02
RJ530 Villach Hbf Wien Hbf 18.04 03:26 09:35
RJ530 Villach Hbf Wien Hbf
18.04 03:26 09:35
RJ532 Villach Hbf Wien Hbf 18.04 05:14 11:35
RJ532 Villach Hbf Wien Hbf
18.04 05:14 11:35
RJ534 Lienz in Osttirol Wien Hbf 16.04 05:53 13:35
RJ534 Lienz in Osttirol Wien Hbf
16.04 05:53 13:35
RJ534 Villach Hbf Wien Hbf 18.04 07:14 13:35
RJ534 Villach Hbf Wien Hbf
18.04 07:14 13:35
RJ535 Wien Hbf Villach Hbf 18.04 08:25 14:46
RJ535 Wien Hbf Villach Hbf
18.04 08:25 14:46
RJ536 Villach Hbf Wien Hbf 18.04 09:14 15:35
RJ536 Villach Hbf Wien Hbf
18.04 09:14 15:35
RJ539 Wien Hbf Lienz in Osttirol 18.04 12:25 20:06
RJ539 Wien Hbf Lienz in Osttirol
18.04 12:25 20:06
RJ539 Wien Hbf Villach Hbf 17.04 12:25 18:46
RJ539 Wien Hbf Villach Hbf
17.04 12:25 18:46
RJ541 Wien Hbf Flughafen Wien 18.04 06:12 08:27
RJ541 Wien Hbf Flughafen Wien
18.04 06:12 08:27
RJ542 Wien Hbf Salzburg Hbf 18.04 04:55 09:48
RJ542 Wien Hbf Salzburg Hbf
18.04 04:55 09:48
RJ543 Salzburg Hbf Flughafen Wien 18.04 04:12 09:27
RJ543 Salzburg Hbf Flughafen Wien
18.04 04:12 09:27
RJ544 Flughafen Wien Wien Hbf 18.04 05:33 07:48
RJ544 Flughafen Wien Wien Hbf
18.04 05:33 07:48
RJ547 Salzburg Hbf Flughafen Wien 18.04 06:12 11:27
RJ547 Salzburg Hbf Flughafen Wien
18.04 06:12 11:27
RJ551 Wien Hbf Graz Hbf 18.04 03:58 08:33
RJ551 Wien Hbf Graz Hbf
18.04 03:58 08:33
RJ553 Flughafen Wien Graz Hbf 18.04 04:33 09:33
RJ553 Flughafen Wien Graz Hbf
18.04 04:33 09:33
RJ554 Graz Hbf Flughafen Wien 18.04 05:26 10:27
RJ554 Graz Hbf Flughafen Wien
18.04 05:26 10:27
RJ558 Graz Hbf Flughafen Wien 18.04 07:26 12:27
RJ558 Graz Hbf Flughafen Wien
18.04 07:26 12:27
RJ559 Flughafen Wien Graz Hbf 18.04 07:33 12:33
RJ559 Flughafen Wien Graz Hbf
18.04 07:33 12:33
RJ572 Brno hl.n. Praha hl.n. 01.03 14:11 17:43
RJ572 Brno hl.n. Praha hl.n.
01.03 14:11 17:43
RJ576 Brno hl.n. Praha hl.n. 16.04 02:29 07:21
RJ576 Brno hl.n. Praha hl.n.
16.04 02:29 07:21
RJ596 Flughafen Wien Klagenfurt Hbf 18.04 06:33 15:13
RJ596 Flughafen Wien Klagenfurt Hbf
18.04 06:33 15:13
RJ63 Hegyeshalom Budapest-Keleti 18.04 12:28 16:19
RJ63 Hegyeshalom Budapest-Keleti
18.04 12:28 16:19
RJ63 Hegyeshalom Kelenföld 26.03 13:55 16:38
RJ63 Hegyeshalom Kelenföld
26.03 13:55 16:38
RJ630 Villach Hbf Wien Hbf 18.04 13:14 19:35
RJ630 Villach Hbf Wien Hbf
18.04 13:14 19:35
RJ631 Wien Hbf Villach Hbf 18.04 14:25 20:46
RJ631 Wien Hbf Villach Hbf
18.04 14:25 20:46
RJ633 Wien Hbf Villach Hbf 18.04 16:25 22:46
RJ633 Wien Hbf Villach Hbf
18.04 16:25 22:46
RJ639 Graz Hbf Villach Hbf 18.04 03:20 08:46
RJ639 Graz Hbf Villach Hbf
18.04 03:20 08:46
RJ640 Flughafen Wien Salzburg Hbf 18.04 08:33 13:48
RJ640 Flughafen Wien Salzburg Hbf
18.04 08:33 13:48
RJ643 Wien Hbf Flughafen Wien 18.04 12:12 14:27
RJ643 Wien Hbf Flughafen Wien
18.04 12:12 14:27
RJ644 Flughafen Wien Salzburg Hbf 18.04 10:33 15:48
RJ644 Flughafen Wien Salzburg Hbf
18.04 10:33 15:48
RJ645 Salzburg Hbf Flughafen Wien 18.04 10:12 15:27
RJ645 Salzburg Hbf Flughafen Wien
18.04 10:12 15:27
RJ649 Salzburg Hbf Flughafen Wien 18.04 12:12 17:27
RJ649 Salzburg Hbf Flughafen Wien
18.04 12:12 17:27
RJ653 Flughafen Wien Graz Hbf 18.04 09:33 14:33
RJ653 Flughafen Wien Graz Hbf
18.04 09:33 14:33
RJ656 Graz Hbf Flughafen Wien 18.04 11:26 16:27
RJ656 Graz Hbf Flughafen Wien
18.04 11:26 16:27
RJ657 Flughafen Wien Graz Hbf 18.04 11:33 16:33
RJ657 Flughafen Wien Graz Hbf
18.04 11:33 16:33
RJ66 Budapest-Keleti Hegyeshalom 18.04 11:40 15:29
RJ66 Budapest-Keleti Hegyeshalom
18.04 11:40 15:29
RJ66 Kelenföld Hegyeshalom 26.03 12:18 15:02
RJ66 Kelenföld Hegyeshalom
26.03 12:18 15:02
RJ691 Klagenfurt Hbf Flughafen Wien 18.04 04:45 13:27
RJ691 Klagenfurt Hbf Flughafen Wien
18.04 04:45 13:27
RJ698 Flughafen Wien Klagenfurt Hbf 18.04 12:33 21:16
RJ698 Flughafen Wien Klagenfurt Hbf
18.04 12:33 21:16
RJ70 Wien Hbf Praha hl.n. 18.04 05:10 11:38
RJ70 Wien Hbf Praha hl.n.
18.04 05:10 11:38
RJ71 Brno hl.n. Graz Hbf 07.02 06:21 11:33
RJ71 Brno hl.n. Graz Hbf
07.02 06:21 11:33
RJ71 Praha hl.n. Graz Hbf 05.02 03:44 11:33
RJ71 Praha hl.n. Graz Hbf
05.02 03:44 11:33
RJ71 Wien Hbf Graz Hbf 18.04 06:58 11:33
RJ71 Wien Hbf Graz Hbf
18.04 06:58 11:33
RJ72 Graz Hbf Brno hl.n. 07.02 05:26 10:37
RJ72 Graz Hbf Brno hl.n.
07.02 05:26 10:37
RJ72 Graz Hbf Wien Hbf 18.04 04:26 09:02
RJ72 Graz Hbf Wien Hbf
18.04 04:26 09:02
RJ73 Praha hl.n. Graz Hbf 18.04 04:22 13:33
RJ73 Praha hl.n. Graz Hbf
18.04 04:22 13:33
RJ74 Graz Hbf Praha hl.n. 07.02 07:26 15:13
RJ74 Graz Hbf Praha hl.n.
07.02 07:26 15:13
RJ74 Graz Hbf Wien Hbf 18.04 06:26 11:02
RJ74 Graz Hbf Wien Hbf
18.04 06:26 11:02
RJ740 Flughafen Wien Wien Hbf 18.04 13:33 15:48
RJ740 Flughafen Wien Wien Hbf
18.04 13:33 15:48
RJ742 Flughafen Wien Salzburg Hbf 18.04 14:33 19:48
RJ742 Flughafen Wien Salzburg Hbf
18.04 14:33 19:48
RJ743 Salzburg Hbf Flughafen Wien 18.04 14:12 19:27
RJ743 Salzburg Hbf Flughafen Wien
18.04 14:12 19:27
RJ746 Flughafen Wien Salzburg Hbf 18.04 16:33 21:48
RJ746 Flughafen Wien Salzburg Hbf
18.04 16:33 21:48
RJ748 Flughafen Wien Wien Hbf 18.04 17:33 19:48
RJ748 Flughafen Wien Wien Hbf
18.04 17:33 19:48
RJ749 Wien Hbf Flughafen Wien 18.04 20:12 22:27
RJ749 Wien Hbf Flughafen Wien
18.04 20:12 22:27
RJ75 Praha hl.n. Graz Hbf 08.02 07:44 15:33
RJ75 Praha hl.n. Graz Hbf
08.02 07:44 15:33
RJ75 Wien Hbf Graz Hbf 18.04 10:58 15:33
RJ75 Wien Hbf Graz Hbf
18.04 10:58 15:33
RJ750 Graz Hbf Flughafen Wien 18.04 13:26 18:27
RJ750 Graz Hbf Flughafen Wien
18.04 13:26 18:27
RJ754 Graz Hbf Flughafen Wien 18.04 15:26 20:27
RJ754 Graz Hbf Flughafen Wien
18.04 15:26 20:27
RJ755 Flughafen Wien Graz Hbf 16.04 15:33 20:33
RJ755 Flughafen Wien Graz Hbf
16.04 15:33 20:33
RJ769 Bregenz Flughafen Wien 04.04 12:40 22:27
RJ769 Bregenz Flughafen Wien
04.04 12:40 22:27
RJ769 Dornbirn Flughafen Wien 17.04 12:51 22:27
RJ769 Dornbirn Flughafen Wien
17.04 12:51 22:27
RJ769 Bregenz Wien Hbf 07.01 13:40 21:30
RJ769 Bregenz Wien Hbf
07.01 13:40 21:30
RJ78 Graz Hbf Praha hl.n. 07.02 11:26 19:13
RJ78 Graz Hbf Praha hl.n.
07.02 11:26 19:13
RJ78 Graz Hbf Wien Hbf 18.04 10:26 15:02
RJ78 Graz Hbf Wien Hbf
18.04 10:26 15:02
RJ79 Brno hl.n. Graz Hbf 07.02 14:21 19:33
RJ79 Brno hl.n. Graz Hbf
07.02 14:21 19:33
RJ79 Wien Hbf Graz Hbf 18.04 14:58 19:33
RJ79 Wien Hbf Graz Hbf
18.04 14:58 19:33
RJ797 Klagenfurt Hbf Flughafen Wien 18.04 12:45 21:27
RJ797 Klagenfurt Hbf Flughafen Wien
18.04 12:45 21:27
RJ820 Flughafen Wien Wien Hbf 18.04 19:33 21:48
RJ820 Flughafen Wien Wien Hbf
18.04 19:33 21:48
RJ821 Linz/Donau Hbf Flughafen Wien 18.04 03:30 07:27
RJ821 Linz/Donau Hbf Flughafen Wien
18.04 03:30 07:27
RJ823 Linz/Donau Hbf Flughafen Wien 18.04 04:10 07:57
RJ823 Linz/Donau Hbf Flughafen Wien
18.04 04:10 07:57
RJ823 Wels Hbf Flughafen Wien 16.04 03:55 07:57
RJ823 Wels Hbf Flughafen Wien
16.04 03:55 07:57
RJ825 Linz/Donau Hbf Flughafen Wien 17.04 02:10 05:57
RJ825 Linz/Donau Hbf Flughafen Wien
17.04 02:10 05:57
RJ825 Wels Hbf Flughafen Wien 16.04 01:55 05:57
RJ825 Wels Hbf Flughafen Wien
16.04 01:55 05:57
RJ825 Wien Hbf Flughafen Wien 18.04 03:42 05:57
RJ825 Wien Hbf Flughafen Wien
18.04 03:42 05:57
RJ840 Flughafen Wien Salzburg Hbf 18.04 18:33 23:48
RJ840 Flughafen Wien Salzburg Hbf
18.04 18:33 23:48
RJ841 Salzburg Hbf Linz/Donau Hbf 18.04 18:12 21:28
RJ841 Salzburg Hbf Linz/Donau Hbf
18.04 18:12 21:28
RJ845 Salzburg Hbf Linz/Donau Hbf 18.04 20:12 23:28
RJ845 Salzburg Hbf Linz/Donau Hbf
18.04 20:12 23:28
RJ846 Linz/Donau Hbf Wels Hbf 16.04 03:32 05:44
RJ846 Linz/Donau Hbf Wels Hbf
16.04 03:32 05:44
RJ848 Linz/Donau Hbf Salzburg Hbf 18.04 04:32 07:48
RJ848 Linz/Donau Hbf Salzburg Hbf
18.04 04:32 07:48
RJ848 Wien Hbf Salzburg Hbf 16.04 02:55 07:48
RJ848 Wien Hbf Salzburg Hbf
16.04 02:55 07:48
RJ850 Graz Hbf Wien Hbf 18.04 18:26 23:02
RJ850 Graz Hbf Wien Hbf
18.04 18:26 23:02
RJ853 Wien Hbf Graz Hbf 18.04 19:58 00:33
RJ853 Wien Hbf Graz Hbf
18.04 19:58 00:33
RJ860 Wien Hbf Bregenz 05.04 08:30 17:17
RJ860 Wien Hbf Bregenz
05.04 08:30 17:17
RJ860 Wien Hbf Dornbirn 18.04 08:30 17:04
RJ860 Wien Hbf Dornbirn
18.04 08:30 17:04
RJ865 Bregenz Tullnerfeld 16.02 07:40 15:44
RJ865 Bregenz Tullnerfeld
16.02 07:40 15:44
RJ865 Bregenz Wien Hbf 05.04 06:40 15:30
RJ865 Bregenz Wien Hbf
05.04 06:40 15:30
RJ865 Dornbirn Wien Hbf 18.04 06:51 15:30
RJ865 Dornbirn Wien Hbf
18.04 06:51 15:30