Informationen zur Verbindung des Zuges IC2165 von Karlsruhe Hbf nach Nürnberg Hbf am 28.05.2024

Halt Ankunft Abfahrt Gleis
Louny - 18:37 -
Chlumcany u Loun 18:41 18:41 -
Vrbno nad Lesy 18:51 18:52 -
Peruc 18:57 18:58 -
Telce 19:02 19:02 -
Vrbicany 19:04 19:04 -
Klobuky v Cechach 19:07 19:07 -
Palecek 19:11 19:11 -
Zlonice 19:15 19:15 -
Kralovice u Zlonic 19:21 19:21 -
Slany 19:27 19:32 -
Slany predmesti 19:36 19:36 -
Podlesin 19:40 19:41 -
Zvoleneves 19:44 19:45 -
Kam. Most u Kralup n.V. 19:48 19:48 -
Neumerice 19:50 19:50 -
Olovnice 19:53 19:53 -
Zemechy 19:55 19:55 -
Kralupy n.V. predm. 19:57 19:58 -
Kralupy nad Vltavou 20:02 - -

Hinweise und Meldungen:


Halt nur bei Bedarf (Telce)


Halt nur bei Bedarf (Vrbicany)


Halt nur bei Bedarf (Palecek)


Halt nur bei Bedarf (Kralovice u Zlonic)


Halt nur bei Bedarf (Slany predmesti)


Halt nur bei Bedarf (Kam. Most u Kralup n.V.)


Halt nur bei Bedarf (Neumerice)


Halt nur bei Bedarf (Zemechy)